mina älskade katter

mina älskade katter
klicka på bilden så kommer du till Hjärtekatten

fredag 30 oktober 2009

HALLOWEEN eller ALLHELGONA??? eller är de bådaHALLOWEEN 31 oktober
Halloween, eller egentligen All Hallows Even som betyder alla helgons afton, är namnet på allhelgonaafton, den 31 oktober, i anglosaxiska (engelskspråkliga) länder.

Kom till USA med invandrare från Irland
Traditionen att fira Halloween kom till USA med irländska invandrare på 1840-talet. Halloweens ursprung kan spåras i den uråldriga förkristna keltiska nyårsfesten Samhain, som firades 31 oktober som en markering att sommaren var slut och vintern började. Samhain betraktades som en gränsöverskridande natt då de döda antogs återvända till jorden. Därför tändes eldar för att vägleda dem och skrämma bort häxor, som ansågs vara särskilt aktiva denna natt. Även olika naturväsen, som till exempel älvor, menades vara i farten. För att blidka alla sorters väsen som var ute denna natt satte man ut mat och dryck till dem.

Denna natt ägnade man sig också åt skämt och upptåg, som en markering av övergången till den långa vintern. Utklädda och maskerade gick man från hus till hus och tiggde ihop till ett kalas. Om man inte fick någonting straffades värdfolket genom att man ställde till med upptåg.
Sägnen om den irrande själen som hade kol i sin rova för att lysa upp vägen
För att lysa upp mörkret bar man ljusförsedda rovor utskurna till ansikten. De kallades ”Jack o´lanterns” och enligt sägnen föreställde de den irrande själen efter smeden Jack som varit för ond för att komma in i himlen och som inte heller släpptes in i helvetet, eftersom han hade överlistat Djävulen. För att lysa upp sin osaliga vandring på jorden hällde han glödande kol i rovorna.

Religiös fest med ceremonier ledda av druider
Men ursprungligen var inte Samhain bara en arbetsfest som markerade övergången till vintern utan det var även en religiös fest med ceremonier ledda av druiderna, de keltiska prästerna. Det keltiska året slutade den 31 oktober och därför var det ett lämpligt tillfälle att spå om vad som skulle hända under nästa år. Med kristendomens införande och den katolska kyrkans framväxt började arbetet med att försöka kristna helgen och minska de keltiska gudarnas och andarnas kraft.

Alla själars dag
År 731 införde den katolska kyrkan alla helgons dag (All Saints day), den 1 november, som en fest för de helgon som inte hade egna dagar i almanackan. Dagen var också tänkt som en ersättning för Samhain. Men den nya helgdagen lyckades inte utrota det folkliga firandet. På 1000-talet gjorde kyrkan ett nytt försök att utrota Samhain genom att även införa alla själars dag (All Souls day) den 2 november. En dag då de levande skulle be för de dödas själar.

Tände eldar och lekte lekar med äpplen och nötter och klädde ut sig
Vid medeltidens slut var Allhallows Eve en etablerad del i den romersk-katolska kyrkans almanacka. Efter reformationen kom de folkliga traditionerna kring Halloween att leva vidare på Irland, i Skottland, Wales, delar av England och på Orkney- och Shetlandsöarna. Där fortsatte man att tända eldar och leka lekar med äpplen och nötter och att klä ut sig och göra ”trick or treat”.

Trick or treat
Man lyckades alltså inte i sina strävanden att utplåna det hedniska firandet och Halloween fortlevde som en blandning av hedniskt och kristet. Och det var som sådan den introducerades i USA på 1840-talet dit den kom med irländska invandrare såväl protestanter som katoliker. I USA utvecklades festen sedermera till en populär barntradition med maskerat tiggeri ”trick or treat”, ett omtyckt tillfälle för barnen att skämta med de vuxna.. Barnen klär ut sig till spöken, prinsessor, benrangel och liknande och går runt och tigger godis i grannskapet. Om de inget får hotar de med straff av olika slag, till exempel tomatkastning mot dörrar och fönster. Till festen hör också att man dekorerar sina hus och trädgårdar med utskurna, ljusförsedda pumpor, kålrotens efterträdare i USA. Nu för tiden firas Halloween med utklädning också bland vuxna och i New York ordnas en Halloweenparad, där artsister, konstnärer och designers deltar tillsammans med ”vanliga” New Yorkbor.

En höstfest för alla generationer
Halloween i USA är en fest som väcker både positiva och negativa reaktioner. De negativa reaktionerna handlar främst om att festen har hedniskt ursprung, att den tar upp ett dödstema samt att den är uttalat kommersiell. För många är dock Halloween en oförarglig höstfest som alla generationer kan fira tillsammans, med festligheter och upptåg. Den är, som karnevalen, ett tillfälle att lösa upp gränserna mellan levande och döda, mellan nuet och det förflutna, mellan det tillåtna och det otillåtna.

Halloween i Sverige
I Sverige är Halloween en sed som blossat upp, framför allt under senare delen av 1990-talet. Innan dess förekom den endast i begränsad omfattning.
Bus eller godis?!
Det är framför allt barn och ungdomar som anammat Halloweenfirnadet med maskeradupptåg på daghem och fritidshem och på privata fester. Bland barnen förekommer maskerat tiggeri – bus eller godis?! (=”trick or treat”) – om än i liten omfattning. Särskilt populärt är det att klä ut sig till benrangel, häxor och spöken, och alla andra varianter på temat döden.

Sprids via tv och personliga kontakter

I boken Sockrade hjärtan och godissugna spöken har Agneta Lilja framför allt studerat Halloweensedens spridning i Sverige samt människors attityder till firandet. Här framkommer att kunskapen om Halloween sannolikt spridits framför allt från USA via TV-serier, biograffilm, böcker, seriemagasin och internet. Andra viktiga spridningsvägar har varit svenskars personliga kontakter med amerikaner, engelsmän och irländare. Det otroligt snabba spridningsförloppet har dessutom underblåsts genom en medveten propaganda från handel och massmedia.

Seden att tända ljus på gravarna ökar
Agneta Lilja visar att kritiken i Sverige ställer det allvarliga och stillsamma svenska allhegonafirandet mot det uppsluppna, ytliga och kommersiella amerikanska Halloweenfirandet med sin mer lekfulla inställning till döden. Vissa motståndare känner även en rädsla för att Halloween skulle kunna konkurrera ut allhelgonafirandet. Men i stället har det visat sig att seden att tända ljus på gravarna på alla helgons dag har ökat. Ett vanligt argument för Halloweenfirandet är att det behövs något som lyser upp den helgfattiga hösten. Och vad kan då vara bättre än en fest med maskerad och karnevalsinslag? Dessutom ser många som arbetar på förskolor och fritidshem ett pedagogiskt värde i tillfället som ges att prta med barnen om rädslor och döden. Detta möjliggörs genom den ofarliga rädslan som kommer fram i firandet.

Halloween i sitt svenska sammanhang
Halloween har blivit ytterligare en tradition i Sverige med både religiösa och profana inslag, liksom julen där Jesus samsas med jultomten, eller påsken där uppståndelsebudskapet konkurrerar med påskkärringar om uppmärksamheten.

Välkända svenska symboler
De olika inslagen i Halloweenfirandet – tankar och symboler kring döden, maskerat tiggeri, utklädsel, fest och upptåg, även en upplyst rova eller kålrot – är väl kända i svensk sedehistoria. Trots detta uppfattas Halloween av en del som mycket utländskt och främmande. Antagligen för att man inte känner igen elementen i den här tappningen eller att de dyker upp vid ”fel” tidpunkt. Att klä ut sig till oigenkännlighet och gå omkring och skämta skrämmas är någonting vi sysslat med åtminstone sedan vikingatiden. I en skriftlig källa från 900-talet beskriver den bysantinske kejsaren i Konstantinopel hur de nordiska vikingarna i hans livgarde kommer in utklädda och uppträder under julen. Iförda olika sorters masker och klädda i pälsar med håren utåt lever de om och för oväsen med sina sköldar. Utmärkande för Norden är att upptågsmakeriet var förlagt kring jul. Olika former av julbocksupptåg, stjärngossespel och Knutsfirande har förekommit långt fram i tiden och gör det i viss utsträckning ännu.

Våra seder
I sedernas natur ligger en ständig förändring, Vi lägger till, drar ifrån och stöper om. När element inte längre fyller någon funktion försvinner de eller flyttas. I Sverige håller vi idag på att skapa vårt eget Halloweenfirande. Här är det huvudsakligen skräcktemat som lockar till utklädsel till skillnad från i USA, där det lika väl kan vara prinsessor, féer, kungar, drottningar och alla möjliga andra sagofigurer eller politiker som blandas med spöken, vampyrer, benrangel och häxor.

I USA infaller alltid Halloween den 31 oktober medan firandet i Sverige vanligtvis sker på aftonen före alla helgons dag som är första lördagen i november, oavsett datum. Men Halloweenfester kan även förekomma lite när som helst i slutet av oktober eller början av november.

Gå påskkärring och fira Halloween
Fredrik Skott har studerat påskkärringarna i Sverige och menar att Halloweens popularitet i Sverige kan bero på att man får vara precis så ruskig och skräckinjagande man vill. När till och med påskkärringarna har blivit allt sötare och harmlösare och det knappast förekommer några andra skrämmande upptåg skulle behovet av att skrämmas flyttats över till Halloween.

En annan tänkbar anledning till sedens popularitet kan vara att den ligger rätt i tiden med dagens intresse för New Age, häxor, spådomar och olika ockulta fenomen.ALLA HELGONS DAG

Alla helgons dag och alla själars dag
Alla helgons dag firas den lördag som infaller mellan den 31 oktober och den 6 november. Då brinner ljusen på kyrkogårdarna till våra anhörigas minne. Men den seden är bara drygt ett halvt sekel gammal i Sverige. Urgammal är däremot dödskult, själskult och helgonkult vid vinterhalvårets ingång.

Allhelgonadagen i den romersk-katolska kyrkan
Den 1 november, allhelgonadagen, har katolska kyrkan sedan 700-talet firat de helgon som inte hade egna dagar i almanackan. Dagen efter, den 2 november, firade man alla själars dag för döda familjemedlemmar och kvällen före, den 31 oktober, var allhelgona afton (All Hallows Even=Halloween).

Allhelgonahelgen har i växlande utsträckning bibehållit sin betydelse i den romersk-katolska kyrkan i Västeuropa.

Allhelgonadagens var vinterns första dag
Under Sveriges katolska medeltid stöter vi första gången på allhelgonadagen i Vallentunakalendariet 1198. Den räknades då till andra klassens helger, det vill säga att den i betydelse kom närmast efter jul, påsk och pingst. Att dagen var betydande kan också avläsas i förekomsten av allhelgonagillen på olika platser i landet. Allhelgonadagens roll som kalendarisk fixpunkt syns i medeltidslagarna och den ansågs vara vinterns första dag.

Allhelgonadagen som helgdag togs bort
I Sverige bibehölls allhelgonadagen som helgdag även efter reformationen på 1500-talet, trots olika försök att rensa bort den och trots att helgondyrkan inte gick ihop med den nya lutherska läran. Den bedömdes tydligen som svår att göra sig av med utan protester, däremot avskaffades alla själars dag, den 2 november. Men slutligen försvann även allhelgonadagen som helgdag i almanacksreformen 1772.

Alla helgons dag infördes 1953
Först senare, vid nittonhundratalets mitt, växte seden med ljusen på gravarna fram - med inspiration hämtad från de katolska medelhavsländerna. Och till slut återinfördes dagen i och med helgdagsreformen 1953. Dagen blev kallad alla helgons dag och den firas den första lördagen i november och dess betydelse som ett uppskattat avbrott i höstmörkret bara växer och växer. Den gamla allhelgonadagen ligger kvar den 1 november, dock utan helgdagssstatus.


Allhelgonarenässansen i Sverige är alltså i viss mån ett katolskt bruk som återvänt i en ny form – nu minns vi våra döda på den dag (med viss förskjutning i almanackan ibland) som vi tidigare ägnade våra helgon och inte som förr på alla själars dag. Men frågan är om vi dessutom är beredda att ta till oss Halloween, ett höstfirande med hednisk-katolska rötter?

KRANSAR TILL DE DÖDA

Idag dekorerar vi ofta de dödas kistor med blommor. På 1700- och 1800-talen kunde man dekorera barns kistor med en krans eller krona - en krans till en pojke, en krona till en flicka. Kronan eller kransen hängdes sedan upp hemma, ofta i det rum som varit likrum. Seden försvann från mitten av 1800-talet.

Under julnatten tände man ljus i stugan och satte fram mat till de döda. Att tända ljus på Alla själars dag den 2 november är en katolsk sedvänja som inte fick fäste i Sverige. Men från 1910-talet har ljus tänts på enstaka gravar på Alla helgons dag, som inföll den 1 november. På 1950-talet spred sig bruket alltmer. Numera tänder vi ljus på gravar över hela Sverige på Alla helgons dag, som sedan 1953 infaller på en lördag. Vissa tänder ett ljus på graven även till jul.

Texten vid kransen lyder:
Minne af Gåsebarnet Pål Persson på
nr. 19 Räfgraf, Ö. Wemmenhögs socken,
Wemmenhögs härad, född 1830 den 5 april
Död den 5:te januari 1841.
Sörjd och saknad af föräldrar och syskon.

Förrn falska läror fått din själ bedraga
Du månde Herren Gud så väl behaga
Att dig förvara från allsköns fara
Han upptog dig ibland sin englaskara.

vårda dina vänner ...men hur?

Ta initiativ – bidra till ömsesidigheten både när det gäller att höra av sig och att göra saker tillsammans
Var uppriktig men tänk på tajmingen – att vara kritisk när någon är skör eller ledsen är inte bra. Beröm så ofta det går.
Överraska i vardagen.
Sätt egna gränser så att din vän vet var hon har dig.
Ha rimliga krav – på både dig själv och din vän, ingen kan ställa upp jämt.
Se din väns behov.
Gör något åt de små konflikterna.
Tänk på vad din relation betyder – och vårda den därefter.
Var lojal – utelämna inte din vän inför andra.

tisdag 27 oktober 2009

barnbarns barn på besök

 

Mamma har fått besök av Linus och hans flickvän Johanna
Posted by Picasa

Nallens dag

 

i dag fick mina NALLAR följa med till jobbet
för att fira NALLEDAGEN

Den internationella nalledagen

Theodore Roosevelt fyllde år den 27 oktober och därför har den dagen fått bli den internationella nalledagen. År 2002 firades att nallen fyllde 100 år! Visst är det mysigt att tänka sig att runt omkring på jorden firar människor nallens dag den 27 oktober varje år.
Så fira nalledagen med dina barn du också

Posted by Picasa

måndag 26 oktober 2009

tillbaka efter en veckas ledigtdå är jag åter på jobbet
har varit i T-by en vecka så himla skönt
vädret var inte de bästa EN dag var klar men annars var de småregn och grått Men va gör de när de finns kaffe o björkved

Vilade mycket hälsade på vänner och hade de trevligt
SÅ HIMLA MYSIGT
så nu har jag lite mer krafter och är piggare och gladare
(en stund i alla fall)

fredag 16 oktober 2009

tröttjag blir så trött, Fick tvättmakinen och kylen i går och de var ju bra
men tvättmaskinen går inte och stänga och så är de en bula på fronten

Men i morgon bitti åker vi till TÄRNABY så himla skönt
jag skall inte gå ur sängen på hela veckan tror jag...FNISS FNISS

måndag 12 oktober 2009

krematoriet

har i kväll varit på Hovdestalund
studiebesök med konfirmand föräldrar

Det är alltid lite spännande att gå igenom krematoriet
se kistorna där man VET att de ligger en död
se ugnen där men bränner lik........jo jo

men när vi var klara tyckte ALLA att de varit bra
även om dom varit lite oroliga i början

så i morgon är de ungarnas tur

bara för att

 

mitt skrivbord en måndagmorgon
Posted by Picasa

söndag 11 oktober 2009

TVÅ PAX ÖVER
VI HAR TVÅ GARDEROBER ÖVER, PAX från IKEA
en med två dörrar klädstång och två hyllplan 236 cm hög 60 djup 100 bred
en med spegeldörr (skoskåp)och fyra lådor 236cm hög 60 djup 50 bred

GRATTIS alla som fyller

Lova föddes 10 sep 2009, barnbarnsbarn
Hjördis föddes 16 sep 1923, Mamma
Hannah föddes 18 sep 1987, barnbarn (Lovas mamma)
Linus föddes 20 sep 1971 barnbarn
Ullrika föddes 10 okt 1972 sonhustru
Anton föddes 10 okt 1996 barnbarn(på sin mammas födelsedag)
så Anton blev TONÅRING i går
Roffe föddes 13 okt 1949 "syrrans" man

lördag 10 oktober 2009

ÄLGMÅLSBÖN 10/10 2009 Tortuna kyrka kl 18.00

När Gud skapade jorden, såg han att det var ett bra ställe, den blågröna planeten som snurrade runt den varma solen med en hastighet av 30 km i sekunden
men Gud upptäckte snart att han inte hade full koll på allt som växte och alla djur som förökade sej. Närmare 20 miljoner arter. De var myggor och morötter, lejon och laxar, harar och älgar, granar och tallar ..ja ni kan själva lägga till de ni vill

Så skapade Gud oss människor att förvalta hela härligheten.
Djuren och växterna var här långt före oss och klarar sej utan oss men vi klara oss inte en sekund utan dem… De gör syret vi andas, och mullen där vi odlar vår mat. De renar planetens alla vatten och reglerar klimatet. Vi tar inte ett steg utan fotosyntesen i de gröna bladen, hjärtat slår inte ett slag utan daggmaskens arbete. .allt hör samman.

I första mosebok står att vi människor skall ta ett ansvar och förvalta jorden Det är ett stor och ansvarsfullt arbete som vi fick……ett arbete som vi inte alltid klarar av.
Vi gör så gott vi kan och ibland blir det så fel så fel……
Om alla människor på jorden skulle leva som en medelsvensk eller medelamerikan skulle vi behöva tio jordklot

men eftersom Gud är en god Gud så får vi försöka igen och igen.

Jag kan se Älgjakten som ett gott och bra försök att få balans i tillvaron…..
Det kan bli för många djur som går hårt åt ungskogen och det kan bli sjukdomar i en älgstam som är för stor.

Vid jakten får vi även kött att äta och hudar att klä oss med
Och en annan sak som jag tycker är mycket viktig i sammanhanget
Är att alla som jagar får komma ut i naturen och insupa Guds skapelse
Och få nya krafter och att ha trevligt tillsammans med vänner

Tänk att få sitta stilla en morgon i en skog som vaknar….dimman lättar och solen kommer fram
Gud skapar sin värld ny varje dag och vi får vara med
Åter till älgpasset…..doften, ljuden från skogens alla väsen eller från det fallande regnet , värmen från den uppgående solen ja allt det är ett Guds stora under

En mystik som inte alla får uppleva, att sitta där i tystnaden och lyssna till alla naturens ljud och här har Gud även chansen att tala till oss för här finns inte så många andra ljud som stör och Gud har ju en så liten röst fast han är så stor.
Ibland åker folk, sådana som jag t.ex., till meditationsgårdar för att vara tysta och lyssna inåt,
Här i skogen har ni jägare ett försprång ni kan sitta på ert pass och lyssna till tystnaden…..De är sånt vi människor behöver
I dagens samhälle där allt låter………..det är ljud överallt
Och det är ju inte farligt med tystnad, tänk att sitta tyst vid en lägereld tillsammans med sina vänner och bara titta in i lågorna smutta på kaffet ta en tugga på korvmackan och låta tankarna flyga och fara Det är här och nu som vi får kraft att leva vidare ta nya tag och drömma om nästa års älgjakt när vi skall skjuta den där stora älgtjuren.

söndag 4 oktober 2009

Min nya matta

 

köpte en ny matta i går
en handknuten matta från Tibet
2000:- inte mycket tycker jag
Posted by Picasa

våra nya badrum

 

vist är de fint?
Posted by Picasa